Jak objednat


Včasnou objednávku interiérů v počátku a průběhu stavebních prací se předchází řadě problémů v návaznosti na interiér (vývody médií ap.), proto je vhodné zavčasu si vybrat svého dodavatele a projednat s ním řešení prostor objektu. Jako podklad vám stačí půdorys místností s okótovanými rozměry.

Naši pracovníci se vám rádi věnují.

Objednání spočívá v prvotním kontaktu, který je možno provést telefonicky na tel. číslech:

+ 420 608 773 011

Kontaktovat naši firmu je možno také internetovou poštou na adrese:

stolarstvibaca@email.cz

Následně vás náš pracovník navštíví a sjedná s vámi podrobnosti. Pokud je již zpracována dokumentace, je možno ji též poslat k ocenění internetovou poštou na již zmíněnou adresu.