Návrhy 

Návrhy řešení interieru jsou zpracovány dle požadavků zákazníka či architekta a spočívají v:
  • zaměření prostor na místě samém
  • návrh řešení a jeho konzultace se zákazníkem, či architektem
  • cenové nabídce

Tato činnost je považována za službu zákazníkovi a je poskytována zdarma.

Podle odsouhlaseného návrhu jsou zakresleny přímo v objektu vývody médií (voda, odpady, plyn, elektřina). Následuje vlastní realizace.